Njoftim për vende vakante në Këshillin Kombëtar!

Njoftim për vende vakante në Këshillin Kombëtar!

Njoftim! Urdhri i Psikologut Ju njofton se pas vendimit të Këshillit Kombëtar të Psikologut për konstatimin e ndërprerjes së mandatit për tre anëtarë të tij, bazuar në Ligjin nr.40/2016 “Për Urdhrin e Psikologut në Republikën e Shqipërisë”, Statutin e UP...

Njoftim për Edukimin në Vazhdim!

Të nderuar anëtarë, Këshilli Kombëtar i Urdhrit të Psikologut, duke shqyrtuar me kujdes problematikat mbi rilicencimin e psikologёve dhe në pritje të një procedure përfundimtare për dhënien e krediteve për psikologët që do të dakordësohet me institucionet, vendosi: 1....

Njoftim!

Njoftim! Urdhri i Psikologut Ju njofton se ka nisur procedurat për konstatimin e ndërprerjes së mandateve të tre prej anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Urdhrit të Psikologut si dhe për zëvendësimin e tyre. UPSH do t’Ju njoftojë në vijim lidhur me nisjen e...
Njoftim për vende vakante në Këshillin Kombëtar!

Njoftim për vende vakante në Këshillin Kombëtar!

Njoftim! Urdhri i Psikologut Ju njofton se pas vendimit të Këshillit Kombëtar të Psikologut për konstatimin e ndërprerjes së mandatit për tre anëtarë të tij, bazuar në Ligjin nr.40/2016 “Për Urdhrin e Psikologut në Republikën e Shqipërisë”, Statutin e UP...
Njoftim për vende vakante në Këshillin Kombëtar!

Njoftim për vende vakante në Këshillin Kombëtar!

Njoftim! Urdhri i Psikologut Ju njofton se pas vendimit të Këshillit Kombëtar të Psikologut për konstatimin e ndërprerjes së mandatit për tre anëtarë të tij, bazuar në Ligjin nr.40/2016 “Për Urdhrin e Psikologut në Republikën e Shqipërisë”, Statutin e UP...
NJOFTIM MBI EDUKIMIN NË VAZHDIM!

NJOFTIM MBI EDUKIMIN NË VAZHDIM!

NJOFTIM MBI EDUKIMIN NË VAZHDIM! Nisur nga disa informacione të pavërteta, që po qarkullojnë së fundmi, lidhur me procesin e Edukimit në Vazhdim, dëshirojmë t’Ju sqarojmë se: Pas diskutimeve dhe komunikimeve ndërinstitucionale midis Urdhrit të Psikologut dhe...