Njoftim

Në linkun bashkëngjitur do të gjeni listat emërore të psikologëve që do t’i nënshtrohen Vlerësimit të Aftësimit Praktik në datat 5-6-7 Dhjetor sipas ditëve dhe orarit të përcaktuar.

Ju falenderojmë për mirëkuptimin.
Suksese në provim!

Lista emerore VAP 5-6-7 Dhjetor