Njoftim!

Urdhri i Psikologut njofton, se do të nis një seri takimesh online, me anëtarët e tij ,në qarqet kryesore të vendit.

Në fokus të këtyre takimeve do të jenë diskutime mbi problematikat e psikologëve të këtyrre qarqeve si dhe mbi rolin e psikologut në shoqëri.

Takimi ynë i parë, do të zhvillohet me psikologët e Qarkut Shkodër, datë 23 Shator, ora 13:00.

Kjo mbledhje do të zhvillohet në platformën zoom. Për detajet sa i përket linkut, do të informoheni në vazhdim nga Koordinatori i Psikologëve të Qarkut Shkodër, Z.Altin Nika.

Ju faleminderit!

Urdhri i Psikologut