Urdhri i Psikologut njofton të gjithë psikologët që plotësojnë kriteret e Ligjit 40/2016 për të dy ciklet e studimit dhe të cilët e ushtrojnë profesionin në Republikën e Shqipërisë se:
Duhet të paraqiten MENJËHERË pranë Urdhrit të Psikologut për të kryer procedurat e anëtarësimit dhe licencimit pasi janë në KUNDËRSHTIM TË PLOTË të ushtrimit të profesionit me ligjin e Urdhrit të Psikologut.
Urdhri i Psikologut ka ndërmarrë një fushatë informimi me të gjithë institucionet publike dhe jopublike që kanë psikologë në strukturat e tyre.