Njoftim!
Urdhri i Psikologut u rikujton të gjithë anëtarëve të tij, të cilët do të marrin pjesë në Asamblenë e VI-të Kombëtare ditën e nesërme, se verifikimi për t’u bërë pjesë e punimeve të kësaj Asambleje, do bëhet nëpërmjet paraqitjes së Kartës së Anëtarësisë 2022, të lëshuar nga Urdhri i Psikologut.
Verifikimi do të kryhet nga stafi i UP në hyrje të Asamblesë.
Ju mirëpresim nesër,
Urdhri i Psikologut