U përmbyll me sukses Samiti i Aleancës Globale të Psikologjisë (Global Psychology Alliance) i mbajtur në Bogotà, Kolumbi.
Në fund të Samitit liderët e vendeve pjesëmarrëse nënshkruan një deklaratë të përbashkët mbi Shëndetin Mendor dhe Ngrohjen Globale.
Jemi të lumtur që jemi pjesë e Aleancës Globale të Psikologjisë që në fillimet e krijimit të saj dhe pjesë e politikave globale të psikologjisë. ❤️