Njoftim për psikologët e licencuar!

Urdhri i Psikologut njofton të gjithë psikologët e licencuar, të cilët janë të interesuar për më shumë informacion lidhur me Edukimin në Vazhdim, se Presidentia e Urdhrit të Psikologut Znj.Valbona Treska, do të zhvillojë një mbledhje online në platformën zoom, datë18 Janar 2021 ora 12:00. Ky takim do të jetë i karakterit informues dhe do të organizohet në formatin pyetje-përgjigje, ku qëllimi kryesor do të jetë sqarimi i çdo paqartësie, pyetje, problematike të hasur gjatë marrjes pjesë në aktivitetet e akredituara, lidhur me procesin e Edukimit në Vazhdim.

Për patur akses në këtë takim, ju lutem te regjistroheni duke klikuar në linkun e mëposhtëm. Pas regjistrimit ne adresën tuaj te email do t’Ju gjenerohet linku ditën e takimit.

https://us16.list-manage.com/contact-form?u=a1abfcfccc344ed9ebfafddd0&form_id=bd3ae495d40d178f0c2b99fec6bea884&fbclid=IwAR2Yw7nR2rOQJbhi-12yejGUx-L5CmFu1Zgtwd8q3sFEnq8PsDoxlwTOY-w

Ju faleminderit!

Urdhri i Psikologut