Per te lehtesuar menyren e kryerjes se pagesave per tarifen e regjistrimit dhe kuotizacionit vjetor me qellim anetaresimin ne Urdhrin e Psikologut, gjeni bashkelidhur modelin me te cilin mund te paraqiteni ne cdo sportel te Raiffeisen Bank ne te gjithe vendin.

Per te kryer pagesen e Licencimit per te gjithe anetaret e Urdhrit te Psikologut, gjeni bashkelidhur modelin me te cilin mund te paraqiteni ne cdo sportel te Raiffeisen Bank ne te gjithe vendin.

Nje kopje e mandatit bankar duhet te paraqitet prane zyrave te Urdhrit te Psikologut bashke me dokumentacionin e kerkuar.
Urdher Pagese (shkarko)