Të nderuar Anëtarë,
Ju bëjmë me dije se, në bazë të Ligjit 40/2016 çdo psikolog që ushtron profesionin duhet të jetë I pajisur me Licencë Profesionale.
Në këto kushte, I bëjmë thirrje çdo psikologu që ushtron profesionin dhe ka përmbyllur procedurat e Praktikës Profesionale se duhet MENJËHERË dhe DETYRIMSHT të regjistrohet dhe të japë Provimin e Shtetit, si parakusht për t’u pajisur me Licencë.
Nuk do të ketë më asnjë tolerim për këdo që ushtron profesionin dhe nuk përmbush detyrimet ligjore për t’u pajisur me Licencë.
Data për regjistrimin në Provimin e Shtetit pranë Urdhrit të Psikologut do të shtyhet dhe afati përfundimtar I regjistrimit do të jetë data 09.11.2022 ora 16.00.
Gjeni më poshtë linkun e regjistrimit:
Ju faleminderit!