Ju rikujtojme se në datat 5 deri në 8 Korrik 2022, do të zhvillohet Kongresi i 17-të i Psikologjisë në Lubjanë të Sllovenisë. Ky Kongres do të organizohet nga Shoqata e Psikologëve të Sllovenisë nën kujdesin e Federatës Evropiane të Psikologëve EFPA. Nxitoni të bëheni pjesë e këtij eventi, duke u regjistruar në linkun bashkëngjitur:
Afati i fundit për regjistrim është data 31 Mars.
Ju faleminderit!
Urdhri i Psikologut