U promovua dje Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Kujdesit Shëndetësor dhe Shoqëror.
Kënaqësi të ishim pjesë e aktivitetit të mbajtur në Hotel Tirana organizuar nga @Ministria e Shendetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.
Të gjithë së bashku për të dhënë shërbim profesional dhe cilësor për qytetarët🤝✅️