Lista me emrat e psikologeve që do ti nënshtrohen Provimit të Shtetit është përditësuar.
Lutemi të verifikoni emrin tuaj në listën tek faqja zyrtare e QSHA.
Suksese,
Urdhri i Psikologut