Njoftim për Provimin e Rilicencimit!
Të nderuar anëtarë të Urdhrit të Psikologut,

Në linkun bashkangjitur po shpërndajmë Programin e Rilicencimit për të gjithë psikologët që nuk kanë mundur të plotësojnë numrin e krediteve të nevojshme për t’u rilicencuar. Në ditët në vijim do t’ju njoftojmë për datën e realizimit të provimit dhe detaje të tjera!

https://www.urdhriipsikologut.al/rilicencimi/

Programi është i ndarë në 5 fusha të kompetencës.
Lutemi secili prej jush t’i referohet programit sipas fushës përkatëse të licencës.
Suksese të gjithë psikologëve të interesuar!