Të nderuar anëtarë të Urdhrit të Psikologut!
Kemi kënaqësinë t’Ju njoftojmë se kanë filluar procedurat për Licencimin e psikologëve, të cilët kanë ushtruar profesionin përpara hyrjes në fuqi të Ligjit Nr. 40/2016 “Për Urdhrin e Psikologut në Republikën e Shqipërisë”.
Duke qënë se, një ndër kriteret e kërkuara sipas Vendimit Nr. 19, datë 16.06.2017 të Këshillit Kombëtar, është eksperienca 1 vjeçare në ushtrimin e profesionit, lutemi që të gjithë ata anëtarë, të cilët kanë përfunduar dy cikle studimi përpara datës 24 maj 2016 dhe kanë ushtruar profesionin përpara kësaj date, të dorëzojnë pranë Urdhrit të Psikologut vërtetimin origjinal të punës.
Për çdo paqartësi lutemi të na kontaktoni:
Tel: 044511804
Ju Faleminderit!