Njoftim!
Urdhri i Psikologut njofton se do të nisin aplikimet për regjistrimin e psikologëve në Provimin e Rilicencimit. Në këtë provim duhet të regjistrohen psikologët të cilët:
1. Disponojnë një licencë të lëshuar nga UP;
2.Afati i vlefshmërisë i licencës së tyre ka përfunduar;
3.Nuk kanë plotësuar numrin minimal prej 100 kreditesh për rilicencim.
Aplikimi për regjistrimin në Provimin e Rilicencimit kryhet online në link-un :
Afati i fundit i aplikimeve është data 25 Mars 2024.
Suksese!
Urdhri i Psikologut