Të nderuar anëtarë,

Ju njoftojmë se Provimi I Rilicencimit, për të gjithë ata psikologë që nuk kanë plotësuar në kohë kreditet dhe kanë aplikuar për Provim, do të zhvillohet në datën 20 Korrik 2023.
Për orën dhe vendin do të ketë një njoftim të dytë.
Lidhur me pagesën do te njoftoheni në email. Lutemi kontrolloni inbox-in dhe spam-in.
Bazuar në Vendimin e Këshillit Kombëtar pagesat për secilin aplikant do të jenë të ndryshme, referuar numrit të krediteve të plotësuara.
Në këto kushte, sigurohuni që të merrni email-in, në mënyrë që të kryeni pagesën e duhur.

Urdhri I Psikologut,