Njoftim mbi aplikimin për provim shteti!
Si pasojë e një problemi në sistem, nuk ka qene i mundur aksesimi i ngarkimit të të dhënave.
Urdhri i Psikologut ju njofton se ky problem është zgjidhur dhe po vijon procesi i aplikimit.
Suksese të gjithë aplikantëve!