Njoftim!
Për të gjithë kandidatët aplikantë për regjistrim në Provimin e Shtetit në profesionin e regulluar të Psikologut.
Nesër do të publikohet një video shpjeguese përsa i përket aplikimit.