Sikundër dhe e cilësuam ne njoftimin e mëparshëm, në linkun bashkëngjitur do të gjeni listën emërore të psikologëve që do ti nënshtrohen Vlerësimit të Aftësimit Praktik në datë 14 prill.
Lutemi që secili të paraqitet pranë Urdhrit në orarin e përcaktuar.