Urdhri i Psikologut njofton se të gjithë psikologët shkollorë të cilët janë të interesuar të marrin pjesë në Konferencën e Shoqatës Ndërkombëtare të Psikologëve Shkollorë (ISCA), se mund të regjistrohen në të duke filluar nga data 15 Dhjetor. Konferenca e 43-të e ISCA-s do të zhvillohet në datat 7-10 Korrik 2022 në Leuven të Belgjikës. Tema e kësaj konference do të jetë: “Nga stresi tek trauma…dhe në kthim”. Të gjithë psikologët e interesuar duhet të dërgojnë paraprakisht abstraktet e tyre me punimet teorike e praktike rreth kësaj teme. Për më shumë informacion rreth mënyrës së paraqitjes së punimeve dhe organizimit të këtij eventi mund ta gjeni duke klikuar në faqen zyrtare të konferencës në linkun:
Ju faleminderit!
Urdhri i Psikologut