Pas një kohe shumëëëë të gjatë ka përfunduar puna për përcaktimin e programit mbi të cilin do të hartohet fondi i pyetjeve për Provimin e Shtetit për profesionin e psikologut…
Urojmë që hartimi i pyetjeve të përfundojë sa më shpejt e që të gjithë bashkë të finalizojmë me sukses këtë proces të shumëpritur.
Bashkëngjitur gjeni linkun:

http://qsha.gov.al/DPSH/materiale/programet_orientuese/Psikologji/Programi%20orientues%20i%20provimit%20te%20shtetit%20per%20profesionin%20e%20rregulluar%20te%20psikologut.pdf