Nisim takimet me Anëtarësinë!
Do të keni njoftime të mëtejshme lidhur me vendtakimet, si dhe takimet e tjera që do të realizohen në çdo qytet.
Mirë u takofshim!