Njoftim!

Në linkun bashkëngjitur do të gjeni listat emërore të psikologëve që do t’i nënshtrohen Vlerësimit të Aftësimit Praktik në datat 31 Tetor, 1 dhe 2 Nëntor sipas ditëve dhe orarit të përcaktuar.

Sqarim: Të gjithë psikologët të cilët do t’i nënshtrohen provimit, duhet të kenë me vete mandatin e pagesës për provimin në vlerën 3000 lekë.

Suksese në provim!