Njoftim

Në linkun bashkëngjitur do të gjeni listat emërore të psikologëve që do t’i nënshtrohen Vlerësimit të Aftësimit Praktik në datat 24-26 Maj sipas ditëve dhe orarit të përcaktuar.

Ju falenderojmë për mirëkuptimin.
Suksese në provim!

 

Lista emërore e Provimit të Praktikës