Njoftim

Në linkun bashkëngjitur do të gjeni listat emërore të psikologëve që do t’i nënshtrohen Vlerësimit të Aftësimit Praktik në datat 12 Janar sipas ditëve dhe orarit të përcaktuar.

Ju falenderojmë për mirëkuptimin.
Suksese në provim!

Lista emerore VAP 12 Janar