Përcjellim informacion në lidhje me kategorinë e psikologëve të cilët janë përjashtuar nga kryerja e praktikës profesionale në bazë të nenit 5, pika 1, të Memorandumit të Bashkëpunimit, ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë  dhe Mbrojtjes Sociale me nr.3271 prot, datë 17.05.2018 dhe Urdhrit të Psikologut, me nr.136 prot, datë 17.05.2018.

Lista :

Nr.

Emer

Mbiemer

Data e Fillimit

Data e Mbarimit

1 Enida Perlala 25.02.2016/29.11.2016 25.11.2016/Vazhdon
2 Shpati Nexha 22.07.2016 Vazhdon
3 Sentina Coniku 01.12.2016 Vazhdon
4 Jonela Kishta 01.12.2016 Vazhdon
5 Kristiana Jorgji 03.06.2016 Vazhdon
6 Malvina Ndoj 01.12.2014 Vazhdon
7 Yllka Lipo 10.09.2014/01.10.2016 21.04.2016/Vazhdon
8 Esmeralda Zylali 03.10.2016 Vazhdon
9 Renilsa Rika 01.09.2016 Vazhdon
10 Anjeza Kodra 01.09.2016 Vazhdon
11 Xhemaile Shqopa 09.01.2017 Vazhdon
12 Shyqyrije Palushi 13.09.2016 Vazhdon
13 Nertila Heqimi 05.01.2015 Vazhdon
14 Elsa Kolgjokaj 01.09.2010/01.03.2014/08.02.2016 29.09.2014/15.06.2014/30.06.2016
15 Esmeralda Trashani 04.10.2016 Vazhdon
16 Blerina Harapi 30.04.2015 Vazhdon
17 Leme Hajdari 15.12.2016 Vazhdon
18 Rrozar Shiroka 2013 Vazhdon
19 Valmira Borici 06.03.2013 Vazhdon
20 Esmeralda Breshani 15.07.2016 Vazhdon
21 Ludjana Elezi 09.01.2017 Vazhdon
22 Klitjana Xhina 05.09.2016 Vazhdon
23 Elona Biba 15.12.2016 Vazhdon

 

 

Kjo nuk eshte lista perfundimtare e psikologeve te perjashtuar nga kryerja e praktikes profesionale, ajo do te perditsohet ne ditet ne vijim.

Faleminderit.