Të nderuar psikologë,
Kemi kënaqësinë të ndajmë me ju NË GJUHËN SHQIP, pyetësorin që grupi i eHealth i European Psychologists’ Associations (EFPA) ka publikuar për një studim mbi konsultat online.
Inkurajojmë të gjithë profesionistët e shëndetit mendor (psikologë/psikiatër) ta plotësojnë dhe ta ndajnë me kolegët.
Në kutinë e gjuhëve zgjidhni “shqip”.

Së shpejti në faqen zyrtare të EFPA materiale të tjera në gjuhën shqip 👏✌😍

Faleminderit Dr.Fleura Shkëmbi (kandidate e nominuar për të qenë pjesë e Bordit të Shëndetit të EFPA) dhe Stafit të UP për përgatitjen e materialit.

https://thomasmore.qualtrics.com/jfe/form/SV_9YSaGo4ocyxNjud