Bashkëngjitur shkresa drejtuar të gjitha mediave në vend, lidhur me problematikën e prononcimeve në cilësinë e psikologut të individëve, të cilët nuk plotësojnë kriteret ligjore, për të ushtruar profesionin.

Urdhri i Psikologut