Gjithmonë të bashkuar komuniteti i psikologëve për të bërë më të mirën për profesionin🤝
Asambleja e VI Kombëtare! ✅️