Me vendim të Këshillit Kombëtar datë 22.06.2018 nr 5 dhe 6, propozohen për miratim në Asamblenë Kombëtare të Urdhrit të Psikologut për vitin 2018, ndryshimet e mëposhtme në Statut dhe në Rregulloren e Gjykimit Disiplinor Profesional.

Shkarkoni materialet e mëposhtme :

STATUTI-I-URDHRIT-TE-PSIKOLOGUT

Rregullorja-e-Gjykimit-Disiplinor-Profesional