Urdhri i Psikologut informon të gjithë ata psikologë, të cilët janë të interesuar për tu punësuar, që janë anëtarë të Urdhrit të Psikologut dhe janë të pajisur me Licencën Profesionale të lëshuar nga Urdhri i Psikologut, se Qendra Kombëtare Pritëse për Azilkërkuesit (QKPA), institucion ky në varësi të Ministrisë së Brendshme, ka shpallur një vend të lirë pune, në pozicionin specialist (psikolog).Njoftim!

Për më shumë informacion në lidhje me pozicionin e punës dhe kriteret e nevojshme për punësim,  mund të klikoni në linkun e mëposhtëm:

Njoftim!
Urdhri i Psikologut informon të gjithë ata psikologë, të cilët janë të interesuar për tu punësuar, që janë anëtarë të Urdhrit të Psikologut dhe janë të pajisur me Licencën Profesionale të lëshuar nga Urdhri i Psikologut, se Qendra Kombëtare Pritëse për Azilkërkuesit (QKPA), institucion ky në varësi të Ministrisë së Brendshme, ka shpallur një vend të lirë pune, në pozicionin specialist (psikolog).
Për më shumë informacion në lidhje me pozicionin e punës dhe kriteret e nevojshme për punësim,  mund të klikoni në linkun e mëposhtëm:

https://t.co/0dKUPMdeAG