Akte Themelore

i

KUOTIZACIONI

VENDIM : Nr. 2, datë 01.03.2017

i

VENDIMET E ASAMBLESË

VENDIM : Nr. 3, datë 30.06.2017.

i

VENDIMI I KOMISIONIT ETIK

VENDIM : Nr.20, datë 13.10.2017

i

VENDIM RAPORTI VJETOR 2017

VENDIM : Nr.1 Datë 26.01.2018

i

VENDIM BUXHETI FAKTIK 2017

VENDIM : Nr.2 Datë 05.02.2018

i

VENDIM

VENDIM : Nr.5, datë 22.06.2018

i

VENDIMIET E KESHILLIT KOMBETAR 2017

VENDIMET 2017 

i

VENDIM

VENDIM : Nr.4, datë 06.04.2018

i

VENDIMIET E KESHILLIT KOMBETAR 2017

VENDIM : Nr.6, datë 22.06.2018

i

VENDIM

VENDIM : Nr.3, datë 04.06.2018